Het orgel in Pieterburen is gebouwd in 1901 door Friedrich W. Leichel. Het is een orgel met een pneumatische tractuur en heeft twee manualen met totaal 14 stemmen verdeeld over hoofdwerk 9, bovenwerk 5 stemmen en een aangehangen pedaal. Het orgel is in drie fasen gerestauureerd door Mense Ruiter; in 1996, 1999 en 2006. De kas van het oude orgel werd door Leichel gebruikt, evenals het “loze” rugwerk. De voorganger van het instrument is in 1698 gebouwd door Arp Schnitger en voor 400 gulden verkocht aan de kerkvoogdij van Mensingeweer. In 2010 is het orgel van Mensingeweer door Mense Ruiter gerestaureerd.